Billeder - se kirkeblad

Konfirmationsdatoer

Hvornum: sidste søndag i april

Snæbum: sidste søndag i april 

Hvilsom: St. Bededag

 

 

Hvad er konfirmation?

 

Ordet konfirmation kommer af det latinske ord "corfirmatio", som betyder "bekræfte". Konfirmation er en kirkelig højtidelighed, hvor de unge bekræfter og bekræftes i, at de er blevet døbt.

 

Dåb er i den lutherske kirke ren gave. Uanset den døbtes alder er dåben "barnedåb". Det vil sige, dåben kan kun modtages. Der ydes intet til gengæld, hverken omvendelse, tro eller gerning, ligesom et spædbarn ikke yder noget for at fortjene sine forældres kærlighed.
Ved reformation fjernede Luther konfirmationen som et sakramente dvs. den tilhører ikke længere superligaen af hellige handlinger, det gør kun dåb og nadver.

 

Konfirmation er ikke en betingelse for, at dåben virker eller for at man har Guds kærlighed, den er "blot" en festlig markering af og erindring om, at man ganske gratis er under Guds nåde.

Støt landsindsamlingen 12. marts